کلمه کلیدی خود را وارد کنید

محوطه سازی و احداث پست های برق فاز 7 صدف

در پروژه های مرتبط با برق
عنوان پروژه :
محوطه سازی و احداث پست های برق فاز 7 صدف
کارفرما :
شرکت آب و برق کیش
تاریخ شروع :
1398-06-12
محل پروژه :
جزیره کیش
مشاور :
مهر گستر
در مورد پروژه

پروژه محوطه سازی و احداث پست های برق فاز 7 صدف توسط شرکت آذرخش نیروی کیش ، کارفرما شرکت آب و برق کیش و مشاور شرکت مهرگستر که این پروژه در تاریخ زمانبندی و کلیه استانداردهای لازم به پایان رسید .

portfolio