کلمه کلیدی خود را وارد کنید

احداث شبكه 22 كيلوولت

در پروژه های مرتبط با برق
عنوان پروژه :
احداث شبكه 22 كيلوولت
کارفرما :
شرکت آب و برق کیش
تاریخ شروع :
1394-07-12
محل پروژه :
جزیره کیش
مشاور :
مهر گستر
در مورد پروژه

خدمات نیرو رسانی در جزیره کیش ، پروژه جمع آوری و اجرای مجدد ، احداث شبکه 22 کیلو ولت که توسط شرکت آذرخش نیروی کیش و کارفرما شرکت آب و برق کیش اجرا گردید و از موارد قابل ذکر می توان به استاندادهای لازم در تمامی موارد بدون هیچگونه حادثه اشاره نمود.