کلمه کلیدی خود را وارد کنید

اجرای شبکه E R P دفاتر اداری , FTP سالن تولید آلومینیوم هرمزگان

در پروژه های مرتبط با ICT
عنوان پروژه :
اجرای شبکه E R P دفاتر اداری , FTP سالن تولید آلومینیوم هرمزگان
کارفرما :
کنسرسیوم سبا
تاریخ شروع :
1385-06-06
محل پروژه :
بندرعباس
مشاور :
فاتا
در مورد پروژه

بندرعباس کیلومتر 35 جاده اسکله شهید رجایی فاز دوم آلومینیوم هرمزگان کنسرسیوم سبا بصورت کارفرما و مشاوره با فاتا اجرای پروژه Thin Client و ERP دفاتر اداری و همچنین FTP سالن تولید با 32000 متر فیبر و کابل کشی شبکه به این شرکت واگذار گردید که به بدون هیچونه حادثه و در وقت مقرر اجرای پروژه به پایان رسید

portfolio